اخبار

1398/10/09
روز پنجشنبه 5 دی ماه، اولین کنفرانس دو روزه میکرو‌الکترونیک ایران توسط پژوهشگاه هوافضا و انجمن میکروالکترونیک در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید.


 در مراسم افتتاحیه این کنفرانس، دکتر عطاردی رئیس انجمن میکرو الکترونیک و دبیر دائمی کنفرانس میکرو الکترونیک ضمن خوش ‌آمد‌گویی به شرکت کنندگان، بر لزوم توجه بیشتر به حوزه میکروالکترونیک در کشور و تعامل سازنده فعالين این حوزه تاکید کردند. سپس دکتر امی، رئیس پژوهشگاه هوافضا و رئیس اولین کنفرانس میکروالکترونیک با ابراز خوشحالی از استقبال متخصصین حوزه میکروالکترونیک از این کنفرانس، اظهار امیدواری کردند که از نتایج این کنفرانس در حوزه های گوناگون از جمله هوافضا بهره برداری مفید گردد. ایشان در ادامه آماری از مقالات رسیده به دبیرخانه کنفرانس ارائه کردند. 
سپس دکتر علیپرست عضو هیأت علمی پژوهشگاه هوافضا و دبیر اولین کنفرانس ميکرو‌الکترونیک از نمايندگان حاميان این کنفرانس (پژوهشگاه هوافضا، انجمن میکروالکترونیک ایران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی سهند، سندیکای صنعت مخابرات و شرکت صاایران) با اهدا لوح و هدایایی تقدیر نمودند.
در ادامه، دکتر ناظمی معاون فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر نقی پور معاون وزیر صنعت و دکتر ملکی‌فر نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری سخنرانی کوتاهی داشتند.
پس از استراحتی کوتاه، دو سخنرانی کلیدی و تخصصی با عناوین "ارائه برنامه راهبردی میکرو الکترونیک" توسط دکتر عطاردی و "ترانزیستورهای اثر میدان با عملکرد بالا بر پايه ساختارهای دو بعدی فسفرین و سولفید تنگستن" توسط دکتر مهاجرزاده ارائه شد.
در برنامه عصر این کنفرانس، دو میز گرد تخصصی با عناوین "چشم انداز آینده میکرو الکترونیک در ایران و راهبردهای توسعه آن در کشور" به دبیری دکتر عطاردی و "چالش های کسب و کار میکرو الکترونیک در ایران و مدل کسب و کار بهینه در این حوزه" به دبیری دکتر فتوت احمدی برگزار شد.
در ادامه پس از نشست مجمع عمومی انجمن میکروالکترونیک، مقالات ارسالی کنفرانس به صورت پوستر و شفاهی ارائه شدند.
 
لازم به ذکر است که چهار کارگاه تخصصی این کنفرانس، روز چهارم دی‌ماه در پژوهشگاه هوافضا برگزار شده ‌بود.
 

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کارگاه آموزشی

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کارگاه آموزشی

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کارگاه آموزشی

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کارگاه آموزشی

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کارگاه آموزشی

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران

کنفرانس میکروالکترونیک ایران


1398/10/04


 برنامه زمان‌بندی روز دوم (پنجشنبه 1398/10/05)- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی برق

  فعالیت زمان مکان
چهارشنبه 1398/10/04 کارگاه‌های آموزشی طبق برنامه کارگاه‌ها پژوهشگاه هوافضا
پنجشنبه 1398/10/05

 
پذیرش و ثبت نام  8:00 الی 9:00 ورودی سالن کهربادانشگاه شریف، دانشکده مهندسی برق

 
مراسم افتتاحیه  9:00 الی 10:30 سالن کهربا
استراحت و پذیرایی  10:30 الی 10:45 ورودی سالن کهربا
سخنرانی‌های کلیدی اول ارائه برنامه راهبردی میکروالکترونیک، دکتر عطاردی  10:45 الی 11:30
سالن کهربا
سخنرانی‌های کلیدی دوم ترانزيستورهای اثر ميدان با عملکرد بالا بر پايه ساختارهای دو بعدی فسفرین و سولفيد تنگستن ، دکتر مهاجر زاده 11:30 الی 12:15
سالن کهربا
نماز و نهار  12:15 الی 13:30 نمازخانه / رستوران دانشگاه
میزگردهای تخصصی اول
چشم انداز آینده میکروالکترونیک در ایران و راهبردهای توسعه آن در کشور:
دبیر: دکتر عطاردی اعضاء: دکتر احسانیان، دکتر علی‏پرست، دکتر شریف خانی، دکتر اتابکی
 13:30 الی 14:30
سالن کهربا
میزگردهای تخصصی دوم
چالش‌های کسب و کار میکروالکترونیک در ایران و مدل کسب و کار بهینه در این حوزه: 
دبیر: دکتر فتوت احمدی اعضاء: مهندس رستگار، دکتر مدی، مهندس والی زاده
14:30 الی 15:30
سالن کهربا
مجمع عمومی انجمن میکروالکترونیک با حضور رؤسا، مؤسسین و اعضای انجمن میکروالکترونیک  15:30 الی 16:00 سالن کهربا
استراحت و پذیرایی  16:00 الی 16:15
ورودی سالن کهربا
ارائه پوسترها 15:00 الی 16:30 همکف دانشکده قدیم
ارائه مقالات نشست 1  افزاره های میکرو الکترونیک و مدارهای مجتمع نوری (Optics & Device) 16:15 الی 18:30 کلاس 1 – همکف دانشکده قدیم
ارائه مقالات نشست 2  مدارهای الکترونیکی مد مختلط (Mixed Mode) 16:15 الی 18:30 کلاس 2 – همکف دانشکده قدیم
ارائه مقالات نشست 3 مدارهای الکترونیکی رادیو فرکانس و ادوات میکرو الکترومکانیکی (RF & MEMS) 16:15 الی 18:30 کلاس 3 – همکف دانشکده قدیم

 ارائه مقالات نشست 1: افزاره های میکرو الکترونیک و مدارهای مجتمع نوری (Optics & Device)

ارائه مقالات نشست 2: مدارهای الکترونیکی مد مختلط (Mixed Mode)

ارائه مقالات نشست 3: مدارهای الکترونیکی رادیو فرکانس و ادوات میکرو الکترومکانیکی (RF & MEMS)

مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر


1398/09/27


بدین وسیله به اطلاع میرساند، اولین دوره کنفرانس میکروالکترونیک ایران طی دو روز 4 و 5 دیماه 1398 و مطابق برنامه زیر برگزار خواهد شد.

  فعالیت زمان مکان
چهارشنبه 1398/10/04 کارگاه‌های آموزشی طبق برنامه کارگاه‌ها پژوهشگاه هوافضا
پنجشنبه 1398/10/05

 
پذیرش و ثبت نام  8:00 الی 9:00 ورودی سالن کهربادانشگاه شریف، دانشکده مهندسی برق

 
مراسم افتتاحیه  9:00 الی 10:30 سالن کهربا
استراحت و پذیرایی  10:30 الی 10:45 ورودی سالن کهربا
سخنرانی‌های کلیدی  10:45 الی 12:15 سالن کهربا
نماز و نهار  12:15 الی 13:30 نمازخانه / رستوران دانشگاه
میزگردهای تخصصی  13:30 الی 15:30 سالن کهربا
مجمع عمومی انجمن میکروالکترونیک  15:30 الی 16:00 سالن کهربا
استراحت و پذیرایی  16:00 الی 16:15
ورودی سالن کهربا
ارائه پوسترها  15:30 الی 16:30 راهروی دانشکده
ارائه مقالات شفاهی  16:15 الی 18:30 کلاس‌های 1 الی 3، همکف دانشکده
 

1398/09/27


 چهارشنبه 4 دی
پژوهشگاه هوافضا

عنوان کارگاه زمان
طراحی و شبیه سازی مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنال مخلوط (اسپایس و کیدنس)
مدرس: 
8:30 الی 12:00
آشنایی کلی با مدارات مجتمع و فرآیند ساخت آنها، معرفی تکنولوژهای ساخت نوین، معرفی ابزارها،  مراحل ساخت و  برخی از  تکنیک های  جانمایی و تست
مدرس:
8:30 الی 12:00
نماز و نهار 12:00 الی 13:00
الکترونیک خودرو
مدرسان: علی فتوت احمدی، میلاد کلانتری، صدری تفقدی، سید علی فتوک کیانی
13:00 الی 16:15
استراحت و پذیرایی 16:15 الی 16:30
الکترونیک آلی
مدرس: فرهاد اکبری برومند
16:30 الی 20:00
طراحی، بهینه سازی و شبیه سازی مدولاتورهای دلتا سیگما در سطح سیستم
مدرسان: اسماعیل نجفی اقدم، فیروز همتی
16:30 الی 20:00

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر