اخبار

1398/09/18


قابل توجه ارائه کنندگان محترم
1- مقالاتی که به صورت شفاهی ارائه می شوند باید در قالب فایل پاور پوینت با الگوی زیر آماده شوند:
2- در مورد مقالات با نحوه ی ارائه ی شفاهی ، زمان در نظر گرفته شده برای هر مقاله 20 دقیقه (شامل 15 دقیقه زمان ارائه و 5 دقیقه زمان پرسش و پاسخ) می باشد.
3- ارائه ی مقالات می تواند به زبان انگلیسی یا فارسی باشد.
4-مقالاتی که به صورت پوستر ارائه می شوند باید در قالب الگوی زیر آماده شوند:
5- پوسترها باید در ابعاد 90*60 سانتیمتر چاپ شده و مطابق برنامه زمان‌بندی، در مکان و محل تعیین شده در روز کنفرانس نصب و ارائه شوند.
6- به مقالات شفاهی یا پوستری که ارائه نشوند، گواهی ارائه مقاله تعلق نخواهد گرفت.

نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !