اخبار

1398/10/04


 برنامه زمان‌بندی روز دوم (پنجشنبه 1398/10/05)- دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی برق

  فعالیت زمان مکان
چهارشنبه 1398/10/04 کارگاه‌های آموزشی طبق برنامه کارگاه‌ها پژوهشگاه هوافضا
پنجشنبه 1398/10/05

 
پذیرش و ثبت نام  8:00 الی 9:00 ورودی سالن کهربادانشگاه شریف، دانشکده مهندسی برق

 
مراسم افتتاحیه  9:00 الی 10:30 سالن کهربا
استراحت و پذیرایی  10:30 الی 10:45 ورودی سالن کهربا
سخنرانی‌های کلیدی اول ارائه برنامه راهبردی میکروالکترونیک، دکتر عطاردی  10:45 الی 11:30
سالن کهربا
سخنرانی‌های کلیدی دوم ترانزيستورهای اثر ميدان با عملکرد بالا بر پايه ساختارهای دو بعدی فسفرین و سولفيد تنگستن ، دکتر مهاجر زاده 11:30 الی 12:15
سالن کهربا
نماز و نهار  12:15 الی 13:30 نمازخانه / رستوران دانشگاه
میزگردهای تخصصی اول
چشم انداز آینده میکروالکترونیک در ایران و راهبردهای توسعه آن در کشور:
دبیر: دکتر عطاردی اعضاء: دکتر احسانیان، دکتر علی‏پرست، دکتر شریف خانی، دکتر اتابکی
 13:30 الی 14:30
سالن کهربا
میزگردهای تخصصی دوم
چالش‌های کسب و کار میکروالکترونیک در ایران و مدل کسب و کار بهینه در این حوزه: 
دبیر: دکتر فتوت احمدی اعضاء: مهندس رستگار، دکتر مدی، مهندس والی زاده
14:30 الی 15:30
سالن کهربا
مجمع عمومی انجمن میکروالکترونیک با حضور رؤسا، مؤسسین و اعضای انجمن میکروالکترونیک  15:30 الی 16:00 سالن کهربا
استراحت و پذیرایی  16:00 الی 16:15
ورودی سالن کهربا
ارائه پوسترها 15:00 الی 16:30 همکف دانشکده قدیم
ارائه مقالات نشست 1  افزاره های میکرو الکترونیک و مدارهای مجتمع نوری (Optics & Device) 16:15 الی 18:30 کلاس 1 – همکف دانشکده قدیم
ارائه مقالات نشست 2  مدارهای الکترونیکی مد مختلط (Mixed Mode) 16:15 الی 18:30 کلاس 2 – همکف دانشکده قدیم
ارائه مقالات نشست 3 مدارهای الکترونیکی رادیو فرکانس و ادوات میکرو الکترومکانیکی (RF & MEMS) 16:15 الی 18:30 کلاس 3 – همکف دانشکده قدیم

 ارائه مقالات نشست 1: افزاره های میکرو الکترونیک و مدارهای مجتمع نوری (Optics & Device)

ارائه مقالات نشست 2: مدارهای الکترونیکی مد مختلط (Mixed Mode)

ارائه مقالات نشست 3: مدارهای الکترونیکی رادیو فرکانس و ادوات میکرو الکترومکانیکی (RF & MEMS)

مقالات پذیرفته شده در بخش پوستر


نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !