هزینه ثبت‌نام

صفحه اصلی > هزینه ثبت‌نام

هزینه‌های ثبت نام برای اولین کنفرانس  میکروالکترونیک ایران بصورت زیر می‌باشد:

 

هزینه ثبت نام یک مقاله بصورت عادی 400 هزار تومان
هزینه ثبت نام یک مقاله بصورت دانشجویی 200 هزار تومان
هزینه ثبت نام دانشجو بدون مقاله 150 هزار تومان
هزینه ثبت نام فرد عادی بدون مقاله 250 هزار تومان
 

• ثبت نام مقاله دوم به بعد شامل 50 درصد تخفیف می‌شود. 

• هزینه هر صفحه اضافه مقاله، 50 هزار تومان است.

• ثبت نام اعضای انجمن میکروالکترونیک ایران با 30 درصد تخفیف صورت می‌پذیرد. 

• ثبت نام اعضای انجمن کامپیوتر ایران با 20 درصد تخفیف صورت می‌پذیرد.